...In balans

... In Balans 

Zowel reflexintegratie als craniosacraal-therapie ondersteunen, elk op hun eigen manier, op een niet-invasieve manier, de regulatie van je zenuwstelsel.

Ze bieden de mogelijkheid om

met jouw opgeslagen spanning of compensatie-mechanismes aan de slag te gaan.


Met reflexintegratie zoals MNRI® en craniosacraal-therapie is het mogelijk

jouw functioneren aan de basis te ondersteunen.

Draagkracht in Balans kan je ondersteunen ,

in geval van:


 • hooggevoeligheid, overgevoeligheid, overprikkeling door geluid, licht, aanraking, ...
 • moeite met grenzen stellen, bewaken of respecteren, moeite met zelfzorg
 • opkroppen van verdriet, woede, emoties
 • hyper-alertheid, onmogelijkheid om te ontspannen, concentratieproblemen
 • hoge spiertonus, hoge lichaamsspanning, tandenknarsen
 • angst, faalangst, angstaanvallen, onveilig gevoel zonder reden
 • negatief zelfbeeld
 • hoge stress-gevoeligheid
 • stress-gerelateerde klachten al of niet gediagnosticeerd als chronische vermoeidheid, cvs, fibromyalgie, burn-out, ...
 • trauma, al of niet recent
 • psycho-emotionele problemen
 • post-partum stemmingsproblemen
 • inslaap- en doorslaapproblemen, slapeloosheid, nachtmerries
 • spijsverteringsklachten, darmkrampen, prikkelbare darm
 • (chronische) hyperventilatie
 • lage immuniteit, allergieën
 • emotionele over-reacties, ongepaste impulsiviteit, druk gedrag
 • ...


Aandacht: MNRI®  en craniosacraal-therapie zijn heel krachtige, complementaire methoden die jouw herstel kunnen ondersteunen.  Ze zijn geen vervanging van reguliere medische hulp.

Ook stel ik stel geen diagnoses.

Over stress en het vecht/vlucht-mechanismeUit: “Het stressbeeld – Over de samenhang tussen lichamelijke en psychische aspecten van stress” – Christina van der Feltz-Cornelis. 2014, Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.  ISBN 9789057124051


“Homeostase is het handhaven van een gelijkmatige toestand – een toestand van (actief) evenwicht binnen het individu, maar ook tussen het individu en de buitenwereld. 


Hans Selye (1907-1982) liet zien dat als de toestand van homeostase wordt doorbroken, alle lichaamsfuncties erop gericht zijn om die toestand zo snel mogelijk weer te bereiken. Hij noemde dat mechanisme het algemeen adaptatiesyndroom (general adaptation syndrome): een opeenvolging van fasen in onze reactie op een stressor.

 • De eerste fase is de alarmfase,
 • de tweede de weerstandsfase (of adaptatiefase), waarin de terugkeer naar homeostase intreedt en de stressrespons verdwijnt.
 • Als er echter geen homeostase kan bereikt worden, en de weerstandsfase te lang duurt, treedt in de derde fase uitputting op. Dit is wat gebeurt bij chronische stress.De eerste fase van het algemeen adaptatiesyndroom is de alarmfase, dat gekenmerkt wordt door angst, vluchten en vechten (fright, flight, fight). Als de stressor buitengewoon schokkend is, komt bevriezen (freeze) ook wel als ernstige angstreactie.

In de alarmfase worden lichaam en geest in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Selye heeft beschreven hoe zowel lichamelijke als psychische reacties reacties een rol spelen, en hoe diverse door het lichaam geproduceerde stresshormonen en afweerreacties die reacties reguleren.

De lichamelijke reacties zijn erop gericht de stressrespons mogelijk te maken: een snelle hartslag en een hoge bloeddruk, snellere ademhaling, verhoogde spierspanning, een betere werking van de zintuigen (bijv. verwijding vd pupillen in de ogen) en verminderde pijnwaarneming door verhoogde endorfinen. Daarbij hoort een alerte geestestoestand waarin je snel kunt reageren (vechten of vluchten).

Deze alertheid wordt in  het lichaam verspreid door het centrale en autonome zenuwstelsel, door verhoogde stresshormonen zoals adrenaline en cortisol, en door het immuunsysteem. Adrenaline, cortisol en een actief immuunsysteem gaan gepaard met gevoelens die horen bij stress, zoals verhoogde waakzaamheid, angst en boosheid (in meerdere of mindere mate).


In de tweede fase van de adaptatie biedt het individu weerstand aan de stressor in de omgeving. In deze weerstandsfase heeft iemand emoties, gedachten en gedrag die in dienst staan van de stressrespons. De lichamelijke en psychische stressreacties leiden in deze fase tot beslissingen en gedrag met als doel het uitdoven van de stressrespons en herstel van de homeostase. Wanneer de acute stressreactie in de alarmfase over is, produceert het lichaam weer dopamine en endorfine om te herstellen. Dopamine en endorfine gaan gepaard met gevoelens die optreden bij ontspanning - gevoelens van geluk en verbeterd welbevinden.


Lukt het niet weer homeostase te bereiken, dan treedt de uitputtingsfase op. ”


Door neuroplasticiteit hoeft deze uitputtingsfase niet noodzakelijkerwijze te volgen, en al zeker niet de laatste fase te zijn! Zowel MNRI® als craniosacraal-therapie kunnen ondersteuning bieden om die actieve balans, homeostase, te (her)vinden.

In deze presentatie (met korte engelstalige, geschreven tekst) wordt getoond hoe het stress-mechanisme er voor kan zorgen dat een kind, (en ook een volwassene), op sommige triggers niet-gewoon kan reageren, nl. wanneer een trigger de draagkracht overstijgt.


Over primaire reflexen en MNRI®Primaire reflexen

Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, bijvoorbeeld zuigen, grijpen, schrikreactie,... Deze primaire reflexen dienen in het begin van ons leven voor overleving en bescherming, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken en dus nog niet doelgericht voor onszelf kunnen zorgen. In de eerste levensjaren ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen, en leren we ze op een verfijnde en gepaste manier in te zetten.


Verstoring van het ontwikkelingsproces

Dit natuurlijke ontwikkelingsproces kan echter op 2 manieren verstoord worden:

Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of in de eerste jaren, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed of volledig tot rijping komen. Dat uit zich vaak in ontwikkelingsvertraging, of ontwikkeling van compensatiemechanismes.

Door traumatische ervaringen en/of stress kunnen goed geïntegreerde reflexen opnieuw actief worden om bescherming en overleving te verzekeren. De activiteit van deze reflexen mengt zich dan in het dagelijks functioneren, waardoor dat meer energie vraagt. Vaak uit zich dat in verlies aan veerkracht.


MNRI®

MNRI® staat voor Masgutova Neuro-sensori-motorische Reflex Integratie, en werd/wordt door dr. Svetlana Masgutova ontwikkeld. Sinds 1989 wordt deze methode toegepast in Rusland en Europa, en later ook elders in de wereld, als behandeling bij personen die worstelen met

 • neurologische en/of motorische achterstand,
 • gedragsproblemen en -stoornissen
 • spraak- of taalontwikkelingsproblemen en -stoornissen
 • leer- en cognitieve problemen en -stoornissen.


MNRI® draagt bij aan verdere rijping van het zenuwstelsel, waardoor

primaire reflexen, bewegingen, taal- en coördinatie-capaciteiten

kunnen “doorgroeien” (integreren)

naar optimaal bewegen, functioneren, ontwikkelen en leren.

Hierdoor kan de methode bijdragen tot beter functioneren

 • bij zowel mensen met hersenverlamming, als bij topsporters
 • bij mensen van alle leeftijden: baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen


MNRI® stimuleert door de natuurlijk aanwezige (aangeboren) reflexpatronen, die o.a. het sensori-motorisch gedeelte van de hersenen activeren.

De methode heeft een positief effect op

 • fysieke kracht
 • lichaamshouding
 • informatieverwerking
 • immuniteit
 • cognitieve vaardigheden
 • emotioneel functioneren
 • sociale vaardigheden
 • motorische vaardigheden


Door het inzetten van behandelingen, oefeningen, en herhaling ondersteunt de MNRI-methode 

 • de aangeboren beschermings- en ontwikkelingsmechanismen,
 • het zelf-regulerende vermogen,
 • de veerkracht (stress-respons),
 • de immuunrespons van het lichaam
 • groei, versterking en myelinisatie van neurologische verbindingen. Oude compensaties worden daarmee zwakker en uiteindelijk niet meer gebruikt.


Meer info over MNRI® kan je vinden op

www.masgutovamethode.nl

en op

www.masgutovamethod.com


Een behandelaar MNRI® in België of andere landen binnen Europa is te vinden op

mnriguide.masgutovamethod.eu
Draagkracht In Balans voor (jong)volwassenen


Wanneer je op zoek bent naar een oplossing aan de basis van het probleem dat je bent of dreigt vast te lopen, kan Draagkracht in Balans je herstel ondersteunen.

Zolang hoef je zelfs niet te wachten:

Ook als je goed functioneert, kan Draagkracht in Balans iets voor jou betekenen.Ondersteuning van je functioneren

Is het je ook al opgevallen, dat je sommige lichaamsbewegingen minder vlot kan uitvoeren? Of dat je sommige situaties moeilijker te hanteren vindt dan andere?  Of dat je vaker en makkelijker overprikkeld bent dan dat je vroeger was?  Of zet je om de dagelijkse stress de baas te kunnen, compensaties in waar je liever van af wil?


Je hebt misschien al tig keren je enkel omgeslagen.  Of heb je door een pijnlijke beweging te compenseren, pijn gekregen op een andere plek in je lichaam?

Of je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om grenzen te stellen. Je schrikt hard van plotse geluiden. Je kan moeilijk in slaap geraken. Je hebt soms, schijnbaar zonder aanleiding, het gevoel dat je wel zou kunnen huilen. Je verdraagt het etiket in je t-shirt maar moeilijk of niet. En zo zijn er wel meer onschuldige situaties te bedenken waar het niet helemaal vlot verloopt.


Je hebt een manier om er mee om te gaan, het staat je niet in de weg om het leven te leiden dat je wil, maar dergelijke situaties vragen wel wat extra energie

Door met de onderliggende reflexen aan de slag te gaan, is het mogelijk je nóg beter in je vel te voelen, te groeien.Ondersteuning van je herstel wanneer je (bijna) vastgelopen bent

Voor groei en herstel bestaat geen kant-en-klaar-recept. En niemand anders kan je zeggen wat je juist moet doen om je herstel te bevorderen. In sommige gevallen zouden we niet liever willen dan dat ene pilletje te vinden dat ons verlost van klachten of symptomen, zodat we het leven terug kunnen hernemen waar we even "off-road" gingen.


Wanneer het lichaam wordt over-belast, komt het lichaam onder spanning te staan. Je zenuwstelsel gaat met behulp van automatische reflexen het lichaam in een beschermingshouding zetten. Je verstijft, of je duikt in elkaar, ...  Als die over-belasting slechts van korte duur en niet frequent voorvalt, zal die extra lichaams-spanning weinig gevolgen hebben. Echter, wanneer de lichaamsspanning veel langer of frequenter aanhoudt, kan o.a. stijfheid van spieren, tot zelfs vervorming van lichaamshouding optreden. Vaak ben je je niet eens bewust van die permanente spierspanning, en indien wel, lukt het je niet ze uit jouw lijf te krijgen.  Ontspannen lukt maar gedeeltelijk. Je verliest letterlijk en figuurlijk aan flexibiliteit. Wat later voel je je ook gespannen en steeds vaker moe. Je gaat o.a. oppervlakkiger ademhalen, wat bijna onmerkbaar kan leiden tot chronische hyperventilatie. Die veroorzaakt op haar beurt een minder optimale zuurtegraad van je bloed, waardoor interne lichaamsprocessen (bijv. stofwisseling in de spiercellen) beïnvloed worden. Je begint schade te ondervinden van de langdurige spanning. Je slaap lijkt minder recupererend te zijn, je spijsvertering ondervindt hinder, je immuniteit komt onder druk te staan ... Ook mentaal zijn gevolgen merkbaar: je kan je moeilijker concentreren, je bent minder stress-bestendig, overziet de planning maar moeilijk, ... Op sociaal vlak ga je je contacten verwaarlozen, of je bent prikkelbaar en je trekt je terug, ... Je kan geen drukte meer verdragen, harde geluiden lijken onverdraaglijk. Je voelt je misschien dag na dag onzekerder of angstiger worden. Je levensenergie, je enthousiasme, je welbevinden staan onder druk. Je beseft dat het hoog tijd is om in te grijpen.


Het is vaak zoeken, vaak voelen en ondervinden, wat jou verder kan brengen op dat moment. Je gaat te rade bij vrienden of professionelen. Misschien ga je cognitief aan de slag via gesprekstherapie, of je krijgt eventueel ondersteuning door medicatie. Je leert misschien ademhalingsoefeningen om tot meer ontspanning te komen. Mindfulness wordt je aangeraden. Je laat je eventueel begeleiden om emotionele bergen te beklimmen. ...

Sommigen krijgen een diagnose te horen zoals burn-out, depressie, cvs (chronisch vermoeidheidssyndroom), fibromyalgie, of vinden herkenning in het begrip hooggevoeligheid, angst, overprikkeling, overspannen, hyperalert, ... 

Vele of sommige van de behandelingen die je geprobeerd hebt, hebben je al verder gebracht, maar de spanning in je lichaam of je angstig gevoel blijft... Ook in die gevallen kan Draagkracht in Balans je verder ondersteunen.


Zowel reflexintegratie als craniosacraal-therapie ondersteunen, elk op hun eigen niet-invasieve manier, de regulatie van je zenuwstelsel. Ze vormen een ingang om met jouw opgeslagen spanning of compensatie-mechanismes aan de slag te gaan. Met reflexintegratie en craniosacraal-therapie is het mogelijk jouw  functioneren aan de basis te ondersteunen.Aandacht: MNRI®  en craniosacraal-therapie zijn heel krachtige, complementaire methoden die je herstel kunnen ondersteunen.  Ze zijn geen vervanging van reguliere medische hulp.

Ook stel ik stel geen diagnoses.


Prikkelverwerking in Balans


Je hersenen zijn continu bezig met de verwerking van alle binnenkomende prikkels van geluid, beeld, geur, beweging, gevoel, gedachten, ... Er is sprake van overprikkeling wanneer er meer prikkels worden ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. Er zijn verschillende delen in de hersenen die een aandeel hebben in prikkelverwerking, en daardoor kan overprikkeling leiden tot verschillende secundaire klachten. De hinder van overprikkeling varieert van lichte ergernis tot pijn in hoofd en overgevoeligheid aan ogen, oren en huid, misselijkheid tot braken, slaapproblemen, cognitieve problemen, vermoeidheid,...


Het goede nieuws is dat zowel reflexintegratie als craniosacraal-therapie rust kunnen brengen in het lichaam, waardoor in de hersenen o.a. het alertheidsniveau gereguleerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat de hersenen beter in staat zijn om een onderscheid te maken tussen welke prikkels genegeerd dienen te worden, en welke belangrijk zijn.

Vanuit MNRI® kan dat ondersteund worden door middel van o.a. tactiele integratie; hierbij wordt rekening gehouden met de eigenschappen van verschillende soorten receptoren die zich in de huid bevinden. Door middel van integratie van bepaalde primaire reflexen kan visuele en auditieve prikkelverwerking beter gereguleerd worden. Binnen MNRI® zijn er verschillende manieren om met de stress opgeslagen in het lichaam aan de slag te gaan, deze liggen vaak aan de grond van het probleem met prikkelverwerking.


Op deze site vind je meer informatie over wat overprikkeling inhoudt. (De site spreekt vanuit een context van hersenletsels, maar dat is niet de enige context waarin overprikkeling voorkomt).Hervinden van Balans bij stress of na trauma


Bij het beleven van traumatische en stressvolle ervaringen gaat het primitieve deel van de hersenen over naar een staat van verhoogde alertheid, en gaat soms zelfs over tot een reactie van vluchten, vechten of bevriezen, om bescherming en overleving te kunnen waarborgen. In het gedeelte van de hersenen waar dit gebeurt, is geen besef van tijd, en wordt het beleefde onveiligheidsgevoel voor realiteit aangenomen. Wanneer de traumatische gebeurtenis voorbij is, kan het zijn dat de hersenen dit voorbij-zijn niet als dusdanig ervaren, wat leidt tot post-traumatische stress ervaringen (chronisch verhoogde alertheid, ptse, ptss, ptsd, ...).


MNRI® kan worden ingezet om het lichaam terug rust en veiligheid te laten ervaren.

 • Bij MNRI® Tactile Integration wordt via aanraking het lichaam opnieuw geleerd om rust te vinden in veilige omstandigheden.
 • Bij MNRI® PTSD Recovery behandelingen, hoewel op maat van wat jouw lichaam stress bezorgt, wordt geen herbeleving toegepast. Het verhaal van het eventuele trauma of stressvolle gebeurtenis hoeft niet verteld te worden;  het verloop van de traumatische gebeurtenis hoeft zelfs niet gekend te zijn.
 • Bij  MNRI® Stress Hormones ligt de focus op de regulatie van stress hormonen tijdens of na periode van stress en/of trauma,  via integratie van reflexen.
 • Ook andere MNRI® technieken ondersteunen het lichaam in het vinden van een beter evenwicht en meer ontspannen functioneren.


Een of meerdere MNRI®-behandelingen opgebouwd vanuit o.a. MNRI® Tactile Integration, MNRI® PTSD Recovery,  MNRI® Stress Hormones  zorgen voor ondersteuning bij

 • het opnieuw tot rust brengen van het alarmsysteem
 • een vermindering van stresshormonen
 • regulatie van neurotransmitters
 • ervaren van gevoel van veiligheid
 • hervinden van innerlijke kracht


Dit gebeurt via bewegingen gebaseerd op de primaire reflexen, aanraking met diepe druk, mentale positieve bekrachtiging van overlevingsstrategieën en focus op het veilige ‘hier en nu’. Door het hervonden evenwicht, en door het hernieuwde gevoel van veiligheid, verdwijnen de negatieve, compenserende symptomen en ontstaat er weer ruimte voor leven in plaats van ‘overleven’.


We maken ook hierbij dankbaar gebruik van de capaciteit van de hersenen om blijvend te kunnen leren, dit heet neuroplasticiteit.Reflexen bij kleuters en kinderen

Zie je of heb je het gevoel dat je kind niet tot volle ontwikkeling komt? Of toont je kind via  gedrag dat het zich niet goed in zijn of haar vel voelt?  Of heb je ondanks verschillende vormen van ondersteuning, niet de ontwikkelingsboost die je verwacht had? Of is er sprake van een diagnose, en vraag je je af of MNRI® hierbij kan ondersteunen?
Het  zou best kunnen dat niet-geïntegreerde reflexen in de weg staan van verdere rijping van het zenuwstelsel, en daardoor welbevinden.

Vraag je je af of Draagkracht in Balans iets voor jullie kan betekenen? Contacteer me met een korte schets van je hulpvraag. Dan bekijken we dit samen verder.

Reflexen bij baby's en peuters

In geen enkele andere periode van ons leven leggen we zoveel nieuwe hersenverbindingen aan   als in de eerste jaren van ons leven.  We ontwikkelen als mens immers via de ontwikkeling van onze reflexen.
Al in de baarmoeder worden reflexen geoefend. Het geboorteproces brengt reflexen naar een volgend stadium: het is immers een transitie van een wateromgeving naar een omgeving van land en lucht. Daarna volgen de overgangen van liggen en wroeten, naar zitten en kruipen, naar staan en lopen.  Dé basis voor grove en fijne motoriek wordt gelegd.


Heb jij het gevoel dat je baby zijn draai niet vindt? Is huilen, te alert zijn, schrikken,... te vaak aan de orde, en maak je je zorgen? Heeft je babytje een voorkeursrichting? Lijkt de ontwikkeling niet goed op gang te komen? Komt je baby niet tot kruipen?

Lijkt je peuter niet goed in zijn vel te zitten?

Neem contact op. We kijken samen verder.

Vroege interventie is belangrijk!
Voor je baby. Voor je peuter.
En voor jezelf als ouder: ook jouw draagkracht heeft er deugd van als je kindje zijn draai kan vinden.


© Copyright. All Rights Reserved.                                  Bericht versturen


                                                                                                              of             0473 41 88 50

Goedele Ruymaekers

Draagkracht in Balans

Ondernemingsnr: 0679.699.487

foto: Erik Behets