Behandelingen

Behandelingen

Zowel reflexintegratie als craniosacraal-therapie ondersteunen, elk op hun eigen

niet-invasieve manier, de regulatie van je zenuwstelsel.

Ze bieden de mogelijkheid om

met jouw opgeslagen spanning of compensatie-mechanismes aan de slag te gaan.


Met reflexintegratie en craniosacraal-therapie is het mogelijk

jouw functioneren aan de basis te ondersteunen.

Hoe verloopt een behandelingstraject?


Intake

Tijdens de eerste sessie maken we kennis, luister ik naar je verwachtingen en het doel dat je wil bereiken. Ik ga ook na welke fysieke en emotionele aandachtspunten er zijn. Dat laatste is nodig om je lichaam de noodzakelijke veiligheid te kunnen bieden tijdens de behandelingen die volgen.


Het is belangrijk het behandelingstraject te kunnen starten met een gemeenschappelijk doel voor ogen, dat in de loop van de behandelingen nog kan bijgesteld of verfijnd worden.


Om dat doel te formuleren, starten we bij jouw hulpvraag, en kijken we naar de context van waaruit die gesteld wordt. Vervolgens bekijken we die hulpvraag in het grotere geheel van reflexen/ontwikkeling/herstel/stress/... De reden waarom de ruimere context van de hulpvraag ook aan bod komt, is omdat ik als behandelaar er voor kies om niet alleen symptomatisch te werken, maar ook de signaalfunctie van je symptomen wens toe te lichten. Dit kan nodig zijn om tot een beter resultaat te komen.


Regulatie van het zenuwstelsel begint bij het herstellen van je veiligheidsgevoel. Een gevoel van veiligheid is nodig om je lichaam de kans te geven uit beschermings-modus te komen. De energie die daardoor niet langer in je beschermings- en overlevingsmechanismen moet gestoken worden, komt dan ter beschikking voor herstel, ontwikkeling, persoonlijke groei, ...   

Het thema veiligheid is dus het eerste thema in je behandelingstraject, en daar kunnen we al tijdens de eerste sessie(s) mee aan de slag op de behandelingstafel.


Tijdens dit gedeelte geef ik ook aandacht aan wat je lichaam toont via lichaamshouding, spiertonus, spanningslocaties, evenwichtsgevoel, reflexen, ...

Aan het einde van deze sessie bekijken we wat Draagkracht in Balans voor jou kan betekenen, en maken we een eerste schets van het mogelijke behandelingstraject.Intakeformulier

Na deze eerste kennismakingssessie, krijg je een uitgebreid intakeformulier mee naar huis waarin gericht nagegaan wordt welke andere thema's , behalve veiligheid, ook aandacht vragen. We bespreken dit in de volgende sessies.  De schets van het behandelingstraject krijgt op deze manier meer vorm, en kan concreter worden gemaakt.Aantal behandelingen en frequentie

Over het aantal behandelingen dat je zal nodig hebben, kan ik je geen uitsluitsel geven. Alles hangt af van het tempo van wat jouw lichaam loslaat en vrijgeeft. Ook, hoe langer of hoe dieper de spanning is opgeslagen in je lichaam, hoe meer behandelingen je zal nodig hebben om vooruitgang te boeken. Je zal soms geduld moeten oefenen, maar onthou dat een behandelingstraject met MNRI® en craniosacraal-therapie  life changing is. Ik heb het zelf ondervonden, en zie het nu vaak rond mij gebeuren. Ieder op eigen tempo.


Indien gewenst, kan ik je in de loop van het behandelingstraject kleine oefeningetjes meegeven voor thuis, die je proces kunnen ondersteunen. En natuurlijk speelt ook de frequentie van behandelingen een rol. Het gaat immers om stapsgewijs loslaten van spanning en om het in de hersenen vervangen van automatische, vaak-gebruikte compensatie-wegen door meer efficiënte short-cuts. Herhaling is daarbij cruciaal.


Bij aanvang van een traject raad ik vaak twee-wekelijkse behandelingen aan.  In de loop van het traject bestaat de mogelijkheid om over te gaan naar maandelijkse behandelingen.Evaluatie

Op regelmatige basis evalueren we waar we staan in het traject.

Hoe verloopt een behandelingssessie?


  • We overlopen je eventuele reacties en vragen na vorige behandeling. We stemmen af ivm het thema waarmee we tijdens die sessie aan de slag gaan.


  • Op de behandelingstafel lig je gekleed.
  • We starten door optimale omstandigheden te creëren, opdat het lichaam kan "leren": we gaan richting ontspanning, even aankomen, even drukte of zorgen loslaten. Hiervoor gebruik ik technieken uit reflexintegratie en craniosacraal-therapie.
  • Vervolgens werken we met MNRI® reflexintegratie en ondersteunend craniosacraal-therapie, richting jouw doel. Als we wat verder in het traject zijn, exploreren we, vanuit veiligheid, spanningsplekken in jouw lichaam via somato-emotional release. (Somato-emotional release is een krachtig onderdeel van craniosacraal-therapie.)
  • Op een rustige manier sluiten we de behandeling af.


  • Nog even praktische zaken afronden: betaling (cash), volgende afspraak, eventuele oefeningen voor thuis.Hoe lang duurt een behandelingssessie?


  • Met kinderen werk ik doorgaans in een sessie van 1 uur, met volwassenen in sessies van 1,5 uur.
  • Van zodra we verder in het traject zijn, bekijken we samen of je meer gebaat bent met sessies van 1u, anderhalf uur of 2u, en met welke frequentie we die laten doorgaan. Het is soms interessanter om in een langere sessie meer diepgang voor het lichaam te bekomen, dan om frequent aan de slag te gaan.


Visie


What does it mean to hold space for someone else?

 

It means that we are willing

to walk alongside another person

in whatever journey they’re on

without judging them,

making them feel inadequate,

trying to fix them,

or trying to impact the outcome.

When we hold space for other people,

we open our hearts,

offer unconditional support,

and let go of judgement and control.


- Heather Plett-
© Copyright. All Rights Reserved.                                  Bericht versturen


                                                                                                              of             0473 41 88 50

Goedele Ruymaekers

Draagkracht in Balans

Ondernemingsnr: 0679.699.487

foto: Erik Behets