Come Live The Life

"Het grote verlangen dat met iedere geboorte aan ons wordt meegegeven, is om het unieke van onze ziel tot uitdrukking te brengen en vorm te geven op aarde. Dit verlangen vervullen is onze levensopgave. (...) Is het niet van een verbluffende eenvoud en schoonheid dat het ons grootste verlangen en onze grootste opgave is, om onszelf te zijn? Wanneer we dit tot ons door laten dringen geeft het elke dag richting. Bewustwording van dit verlangen wordt de motor van onze persoonlijke ontwikkeling."

Uit:Dagboek van de Ziel – Bertie HendriksWat is Come Live The Life ?


Come Live The Life is een 1-daagse workshop waarin je jezelf leert kennen in de diepte. Je versterkt het contact met je lichaam. We zoomen in op wat in je onderstroom leeft, en wil gezien, gevoeld en erkend worden.

Doorheen de workshop(s) vind je en ontmoet je jezelf meer en meer.De onderstroom is wat jouw functioneren sterk bepaalt, maar wat nog niet gekend, erkend en/of doorvoeld is. Bijvoorbeeld onderdrukte emoties, impactvolle gebeurtenissen die nog niet helemaal gekend en/of doorvoeld zijn, intergenerationele kwetsuren,... De onderstroom uit zich in jouw leven via overlevingsmechanismes, overtuigingen die je niet omgebogen krijgt, fysieke klachten, momenten waarin je je getriggerd voelt,  …


Via lichaamswerk en resonantie-met-woorden raken we je onderstroom op een veilige, niet-invasieve manier aan. Gestagneerde energie kan zo in beweging komen. Onrustige energie kan rust vinden. Het resultaat is dat je je hart meer opent.


Is  Come Live The Life  iets voor jou? • Je voelt het verlangen om je te verbinden met wie je in essentie bent. Je verlangt naar voller, ruimer, authentieker in het leven te staan, en je hart open te houden.

 • Je gelooft erin dat de weg naar binnen je dichter bij je essentie brengt.

 • Je wil graag ontdekken en erkennen wat er in de onderstroom aanwezig is dat je belet jouw essentie ten volle te leven.

 • Je bent benieuwd naar dynamieken in jouw leven, binnenin jezelf en in contacten en relaties. Dynamieken, die ontstaan vanuit je onderstroom.

 • Je bent nieuwsgierig naar hoe vroegkinderlijke of intergenerationele kwetsuren en trauma je leven nu nog bepalen doorheen overlevingsmechanismes die je (al of niet bewust) inzet.

 • Je bent benieuwd op welke manier jouw overlevingsmechanismes jou weerhouden van je plek in te nemen in het leven. Je krijgt zicht wat daarin een eerste stap kan zijn om te doorvoelen.

 • Je wil vanuit verlangen naar persoonlijke groei je gezonde, krachtige zelf meer ruimte geven op een centrale plek in jouw leven.Wat is nog belangrijk? • Je bent in contact met je lichaam.
 • Je kan beschrijven wat er in jou omgaat en je bent bereid dat zonder filter te delen met de groep.
 • Je bent emotioneel in staat tot leren, en je verlangt naar verdieping om jezelf te ontdekken.
 • Je kan je eigen proces dragen, en je weet hoe naar binnen te keren. Come Live The Life  heeft niet de ambitie therapie te zijn.
 • Je bent bereid, in groep, zo nodig een korte beschrijving te geven van je persoonlijke, familiale of relationele geschiedenis, wanneer dit zich in dynamieken toont.
 • Je bent bereid voldoende energie in jezelf te investeren om inzichten en bewustzijn na deze workshop te integreren.


Wat kan je oogsten uit Come Live The Life ? • Je ervaart dat heel wat huidige levenservaringen verband houden met jouw persoonlijke en familie-geschiedenis. Door te doorvoelen wat er daarvan nog in je onderstroom aanwezig is, kan je vanuit meer rust omgaan met huidige moeilijkere situaties. Ook zullen sommige dynamieken zich niet meer tonen, omdat je eigen energie verandert.

 • Je beseft meer en meer dat je eigen energie bepalend is voor wat je te zien krijgt rondom jou. Je merkt dat “de weg naar binnen” loont om je dagelijkse realiteit mee te creëren.

 • Je ervaart dat “de weg naar binnen” een manier is om dichterbij je essentie te gaan leven. Je gaat leven vanuit je kern.

 • Wat er zich toont tijdens de workshop, is een dynamiek waarvan je je nog niet bewust was. Je leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen, en te zien wat jouw aandeel hierin is. Je leven gaat hierdoor steeds minder reactieve patronen of conflicten vertonen, of je kan er beter uitblijven als ze zich voordoen.

 • Je wordt je meer bewust van overlevingsmechanismen die jij inzet. Ook zal je dynamieken in relaties helderder waarnemen. Hierdoor kan je bewuster kiezen hoe jij écht in het leven wil staan, en waar en hoe jij écht wil reageren op wat zich aandient.

 • Je leert je schaduwkanten (eigenschappen van jezelf die je hebt weggestopt of inhoudt, bijvoorbeeld ondernemingszin, controledrang, arrogantie, boosheid,...) kennen, en ze toe-eigenen, zonder er een oordeel over te hebben. Dit leidt tot minder afwijzen en dus meer accepteren van wie je bent. Hierdoor kan je meer vanuit je volle potentieel leven.

 • Je toont je gaandeweg authentieker en puurder.

Wie begeleidt Come Live The Life ?

Begeleiding: Goedele Ruymaekers

Goedele Ruymaekers is lichaamsgericht behandelaar, en geeft sinds 2017 stress- en trauma-sensitieve sessies in haar praktijk Draagkracht in Balans. Hiervoor maakt ze gebruik van o.a. craniosacraal-therapie, reflexintegratie en interactieve zelf-resonantie. Ze nodigt je hierbij uit om, vanuit veiligheid, je lichaam meer te bewonen en daarin voelend aanwezig te zijn. De subtiele nuances die de menselijke voelwereld rijk is, vindt ze uitermate boeiend.


Ze detecteert snel dynamieken in wat zich toont, en ondersteunt je bewustzijnsgroei door deze helder te verwoorden. Hierbij kan de energie van de dynamiek landen, en kan je doorvoelen wat er nog wil gevoeld worden.

In haar begeleidingsstijl is Goedele afgestemd, helder, to the point, veilig en aanwezig.

Ze volgde zelf al heel wat trainingen die haar persoonlijke groei ondersteunen en verdiepen. Leren uit en in interactie met anderen beschouwt ze als een onvervangbaar onderdeel hiervan.

co-begeleiding: Wendy Vermeulen

Wendy Vermeulen werkt als ergotherapeut, lichaamsgericht therapeut en rituelenbegeleider binnen de geestelijke gezondheidszorg en in haar privépraktijk. De belangrijkste beweging die ze maakt, zowel in haar werk met mensen als in haar leven, is die van Hoofd naar Hart en Lichaam. Van denken naar voelen en landen.
Een reis die ze zelf ook maakte, dankzij opleidingen en mentoren in het Zen-Boeddhisme, de lichaamsgerichte therapie en het sjamanisme,  in de VS en België.

Ons hoofd zoekt oplossingen, geeft verklaringen, structuur en houvast. Ons hart leert ons aanwezig blijven, transformeert energie en verbindt ons met ons lichaam, met onze emoties, met elkaar en met het groter geheel.
Wendy erkent dat we ons hoofd nodig hebben, en creëert tegelijkertijd ruimte voor het hart, voor “niet weten”, voor voelend leven.

Vanuit haar dankbaarheid voor alle mensen die haar hebben begeleid, en haar verwondering die ze dagelijks ervaart op het pad naar thuiskomen in haar eigen lichaam, biedt Wendy persoonlijke begeleiding waarin verbinding en waarde centraal staan.

co-begeleiding: (wordt nog bepaald)

Er zullen Come Live The Life edities zijn dat een andere therapeut de co-begeleiding op zich neemt. Altijd iemand die helemaal past bij het concept: lichaamsgericht & interactieve Zelf-Resonantie. 


Hoe ziet een  Come Live The Life -dag eruit? • De workshop staat open voor zowel vrouwen als mannen.
  We werken in een kleine groep.

 • Een dag is opgebouwd uit o.a
  • lichaamswerk (structuur van lichaamsgerichte opdrachten, dansen, ademwerk, …)
  • resonantieproces in kleine setting en/of resonantieproces in volledige groep
Data en locatie
van de geplande
Come Live The Life -dagen 

Inschrijven kan tot 1 week voor de betreffende datum

Come Live The Life

Catering inbegrepen (thee, water, knabbels tijdens de pauze; lunch van soep en broodjes)
Ontvangst vanaf 9u30. Start om 10u.

Einde voorzien tussen 17u en 18u.


Meebrengen: wordt meegedeeld via email voor de workshop


Begeleiding: Goedele Ruymaekers

Co-begeleiding: Wendy Vermeulen (25/11/2023, 03/02/2024)
Co-begeleiding: (nog te bepalen) (16/03/2024)


Locatie: Oord, Neerlintersesteenweg 9 Kortenaken.

Parkeren kan ter plekke, of vlakbij: rond de kerk (Kerkplein, Hoeleden)


De   Come Live The Life flyer

Wat anderen zeggen...

CLTL20231014_8
CLTL20231014_9
CLTL20231014_11
CLTL20231014_12
CLTL20231014_10
CLTL20231014_13
1
4
6
3
5
7
2