Over mij

Over mij

De natuur is heel krachtig in herstel, als je haar de goeie omstandigheden geeft.


En zo heeft ook de mens een zelf-herstellend vermogen in zich.


Aan de goeie omstandigheden die nodig zijn

om jouw zelf-herstellend vermogen te ondersteunen,

wil ik graag meewerken.

Goedele Ruymaekers

Vanuit een holistische visie, vind ik de ontwikkeling van een mens, van conceptie tot volwassene,  fascinerend.


Vanaf het begin weet elke cel zich te ontwikkelen om een klein wezentje te vormen. Hieruit groeit een mens met een goede lichamelijke, psychologische, ... gezondheid. Echter, sommige factoren, gebeurtenissen of omstandigheden zetten het gezonde functioneren gedurende dat ontwikkelingsproces onder druk. De energie die normaalgezien wordt ingezet voor groei en herstel, gaat dan immers vooral naar fysiek, emotioneel, ... overleven. Door de goeie omstandigheden te creëren, kan groei en herstel weer op gang komen.


Aan de ondersteuning van het zelf-herstellend vermogen van het lichaam, wil ik graag bijdragen.Met een universitair diploma in wiskunde (1993), en als doctor in de wetenschappen (1999), heb ik mij op analytisch en wetenschappelijk vlak kunnen ontplooien. Door werkervaringen en groeitrainingen bij Colruyt kon ik me op een breder vlak ontwikkelen. Zo leerde ik er ook samen-werken, iets wat in het project "gezondheid van jou als mens" van primordiaal belang is.  Ik zal dan ook doorverwijzen of uitnodingen tot samenwerking met andere professionals, wanneer mij dat nodig lijkt in de context van de gezondheid van de persoon die ik behandelingen geef. Mijn persoonlijk traject, dat leidde langs vermoeidheid, tot zelfs uitputting waardoor ik niet langer aan het werk kon blijven, leerde me dat ik graag groei, en graag anderen faciliteer om te groeien. Ik begeleidde als ervaringsdeskundige een herstelwerkgroep ivm uitputting en stress-gerelateerde symptomen. Als tijdelijke pleegmama van 2 babytjes merkte ik dat ik een significant verschil kon maken in iemands groei en ontwikkeling. Ik heb dat heel erg graag gedaan. Ik ondervond, ook persoonlijk, dat het lichaam vanaf het allerbegin indrukken opslaat, en dat het mogelijk is om met deze indrukken aan de slag te gaan.


Informatie over pre- en perinatale psychologie, ontwikkelingstrauma en werken met het lichaam (o.a. met primaire reflexen) vind ik enorm boeiend.  Via verdere opleidingen heb ik een manier gevonden hoe ik professioneel kan bijdragen aan herstel en groei van een mens, in verschillende fasen van zijn/haar ontwikkeling.


Relevante opleidingen

MNRI® 


Masgutova Neuro-sensori-motorische Reflex Integratie

aan het Svetlana Masgutova Educational Institute®


 • Lifelong Reflex Integration (2017)
 • Dynamic & Postural Reflex Integration (2017)
 • Archetype Motor Movements (2017)
 • Tactile System Integration (2017)
 • Reflex Integration and PTSD Recovery (2017)
 • Maximizing Brain Potentials (2018)
 • Breathing Reflexes Restoration and Integration (2018)
 • Stress Hormones and Reflex Integration (2018)
 • Visual and Auditory Reflex Integration (2018)
 • Neuro-Structural Reflex Integration (2018)
 • Oral-Facial Reflex Integration 1 & 2 (2018)
 • Solution for Dyslexia (2019)

 • IPET Repatterning 1 (2019)

 • Introduction Reflex Integration for Intronauts and Infants (2019)

 • IPET Neurotactile (2020)
 • (nog verschillende opleidingen gepland in de toekomst)


Craniosacraal-therapie

aan het Upledger Instituut België

 • CST1, CST2 (2017)
 • SER1, SER2, SER3 (2019)
 • verdiepende modules gevolgd en gepland

Ik vind het ook belangijk om voldoende professionele achtergrond te hebben over domeinen waarin stress en/of trauma in het mensenleven verschijnt. 

Daarom volg(de) ik diverse andere

opleidingen

 • Enneagram (Match@Work, Enneagramschool)
 • Ontdek de negen ontwikkelingspaden
 • De rijkdom van de drie instincten
 • Rijkere relaties dankzij het Enneagram
 • Integratie van de 9 types in onszelf
 • Persoonlijkheidsstructuren van de negen basistypes
 • Gehechtheidspatronen en Enneagram
 • Post Partum Consulent (2017 - 2018, Lieve Van Weddingen)
 • Medische basiskennis (2018, 2019, Levensschool)
 • BrainGym® Vision Circles (2018, Sharon Heller)
 • Introductie in Systemisch Coachen (2019, Annelies Voulon)
 • TRE (module 1) (2019, DialoogPlus)
en workshops

 • From womb to world - Anna Verwaal (Alden Biesen, november 2016, maart 2019)
 • BIRTH from the Baby's Perspective - Matthew Appleton (Rotterdam, mei 2019)
 • Rouw en begeleiding bij pre en perinataal verlies van een kindje - Manu Keirse (Alden Biesen, mei 2019)
 • Introductie pre- en perinatale psychotherapie (Birthimprints, november 2019)
 • ...
Groeitrainingen in mijn persoonlijke traject


 • MBTI (Philip Halin)
 • Familie opstellingen, Opstellingen van het verlangen (volgens Ruppert)
 • Mindfulness
 • ACT (acceptance and commitment therapy)
 • Het persoonlijk jaar (Itip)
 • Heart Intelligence  Intensive en H.I. Circle Days (Roel Delbon, Inner Track)
 • Heart IQ retreats
 • ...

© Copyright. All Rights Reserved.                                  Bericht versturen


                                                                                                              of             0473 41 88 50

Goedele Ruymaekers

Draagkracht in Balans

Ondernemingsnr: 0679.699.487

foto: Erik Behets