Werkwijze

WERKWIJZE


We gaan samen aan de slag via een traject,
waarbij sessies gebruik maken van verschillende lichaamsgerichte methoden. 


Ik verkies om te werken via trajecten, en niet met losstaande sessies.

Ik ondervond dat een regelmaat aan sessies bijdraagt aan een veilig kader, aan je plek innemen, aan meer en meer zakken in je lichaam, aan het bouwen van (zelf)vertrouwen, aan je eigen weg vinden, ...

Je traject vormt zich sessie na sessie, en betaling gebeurt ook per sessie. Je kan ten allen tijde beslissen wanneer je je traject wil afronden. Ik zal ook aangeven wanneer ik het gevoel heb dat ik je niet voldoende meer kan ondersteunen binnen mijn aanbod.

Hieronder kan je korte beschrijvingen vinden van lichaamsgerichte methodes die ik inzet.

MNRI® REFLEXINTEGRATIE


Deze lichaamsgerichte behandelingsmethode wijst jouw lichaam de weg hoe het opgeslagen spanning weer kan loslaten. Je kan weer verder met minder compensatiemechanismes.




Primaire reflexen

Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, bijvoorbeeld zuigen, grijpen, schrikreactie,... Deze primaire reflexen dienen in het begin van ons leven voor overleving en bescherming, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken en dus nog niet doelgericht voor onszelf kunnen zorgen. In de eerste levensjaren ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen, en leren we ze op een verfijnde en gepaste manier in te zetten.


Verstoring van het ontwikkelingsproces

Dit natuurlijke ontwikkelingsproces kan echter op 2 manieren verstoord worden:

Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of in de eerste jaren, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed of volledig tot rijping komen. Dat uit zich vaak in ontwikkelingsvertraging, of ontwikkeling van compensatiemechanismes.

Door traumatische ervaringen en/of stress kunnen goed geïntegreerde reflexen opnieuw actief worden om bescherming en overleving te verzekeren. De activiteit van deze reflexen mengt zich dan in het dagelijks functioneren, waardoor dat meer energie vraagt. Vaak uit zich dat in verlies aan veerkracht.


MNRI®

MNRI® staat voor Masgutova Neuro-sensori-motorische Reflex Integratie, en werd/wordt door dr. Svetlana Masgutova ontwikkeld. Sinds 1989 wordt deze methode toegepast in Rusland en Europa, en later ook elders in de wereld, als behandeling bij personen die worstelen met

 • neurologische en/of motorische achterstand,
 • gedragsproblemen en -stoornissen
 • spraak- of taalontwikkelingsproblemen en -stoornissen
 • leer- en cognitieve problemen en -stoornissen.


MNRI® draagt bij aan verdere rijping van het zenuwstelsel, waardoor

primaire reflexen, bewegingen, taal- en coördinatie-capaciteiten

kunnen “doorgroeien” (integreren)

naar optimaal bewegen, functioneren, ontwikkelen en leren.

Hierdoor kan de methode bijdragen tot beter functioneren

 • bij zowel mensen met hersenverlamming, als bij topsporters
 • bij mensen van alle leeftijden: baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen


MNRI® stimuleert door de natuurlijk aanwezige (aangeboren) reflexpatronen, die o.a. het sensori-motorisch gedeelte van de hersenen activeren.

De methode heeft een positief effect op

 • fysieke kracht
 • lichaamshouding
 • informatieverwerking
 • immuniteit
 • cognitieve vaardigheden
 • emotioneel functioneren
 • sociale vaardigheden
 • motorische vaardigheden


Door het inzetten van behandelingen, oefeningen, en herhaling ondersteunt de MNRI®-methode 

 • de aangeboren beschermings- en ontwikkelingsmechanismen,
 • het zelf-regulerende vermogen,
 • de veerkracht (stress-respons),
 • de immuunrespons van het lichaam
 • groei, versterking en myelinisatie van neurologische verbindingen. Oude compensaties worden daarmee zwakker en uiteindelijk niet meer gebruikt.




Meer info over MNRI® kan je vinden op

www.masgutovamethode.nl

en op

www.masgutovamethod.com



Een behandelaar MNRI® in België of andere landen binnen Europa is te vinden op

mnriguide.masgutovamethod.eu


CRANIOSACRAAL-THERAPIE


Craniosacraal-therapie luistert...

Door zachte, therapeutische aanraking wordt je lichaam uitgenodigd om de weefselspanning zelf te reguleren, vaak ondersteund via een dialoog. Een dialoog waarbij we contact maken met jouw innerlijk weten. Met meer bewustzijn en minder spanning als resultaat.



Hier kan je meer uitleg vinden over deze methode.

INTERACTIEVE
ZELF-RESONANTIE



Woorden als ingang naar het onderbewuste.


Je formuleert een "zin van verlangen": dat wat je zou willen, of dat wat je wil exploreren. Je kiest er een woord uit, we gaan beiden staan in de praktijkruimte,  en volgen de dynamiek die organisch ontstaat.


Voor de interpretatie van deze dynamiek, gaan we uit van het driedelig ontwikkelingsmodel van psychotherapeut dr. Franz Ruppert: de innerlijke structuur van een mens valt bij impactvolle gebeurtenissen uiteen in

 • gezond deel
 • overlevingsdelen
 • getraumatiseerde delen


Vanuit hechtings- en traumatheorie kijken we samen wat er in die getoonde dynamiek wil zichtbaar worden, en voelen wat dit met jou doet. In het voelen zet je een stap naar heling. Jouw verlangen is weer een stap dichterbij.



Hier kan je meer uitleg vinden over deze methode.